Kościół Fara

  • Lubelskie
  • Kazimierz Dolny
  • Klasy IV-VII
  • Gimnazjum II-III
  • Szkoły Średnie
  • 16 +
  • Kościoły
  • 1 dzień

Miasteczko, którego początki (Wietrzna Góra) związane są z osobą księcia Kazimierza Sprawiedliwego (XIX-wieczne opracowania podają nawet rok 1181 jako czas jego powstania), rozłożyło się w dolinie u ujścia Grodarza do Wisły, a w wyniku rozbudowy już w XVI wieku zostało ujęte z trzech stron budowlami sakralnymi: od północy farą - kościołem parafialnym, od wschodu kościołem szpitalnym św. Anny, od południa -kościołem Zwiastowania NMP, w roku 1627 przekazanym zakonowi oo. reformatów.CENA ZA OSOBĘ

50-59 os.
-
40-49 os.
-
30-39 os.
-
25-29 os.
-
CENA ZAWIERA: usługę przewodników, bilety wstępu, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, serwis SMS, fotorelację.