camport - twoja przystań

Polityka prywatności i plików cookies

 § 1

Anna Gościniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „CAMPORT Anna Gościniak” w Łodzi (90-536), przy ul. Gdańskiej 141 lok. 86, adres e-mail: support@camport.pl , numer telefonu 792777771, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 100946719, NIP: 9471961726, zwana dalej „Camport”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową www.camport.pl oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”.

 § 3

 1. Użytkownik w celu utworzenia konta w Portalu, złożenia rezerwacji lub skontaktowania się z Camport musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do utworzenia konta w Portalu, złożenia rezerwacji, czy udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi.
 3. Użytkownik może także skontaktować się z Camport wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.
 4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Camport, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Camport.
 2. Camport może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5

Camport informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: linie hotele, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, operatorzy płatności, agenci współpracującym z Camport na podstawie umów agencyjnych, kontrahenci zagraniczni, w celu realizacji zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych, podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu, podmioty zajmujące się prowadzeniem korespondencji w imieniu Camport, dostawcy narzędzia do prowadzenia czatu, podmioty obsługujące call-center, Poczta Polska, firmy kurierskie, operatorzy płatności dostępnych w Portalu, urzędy oraz organy wykonujące władzę publiczną.

§ 6

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia oraz przenoszenia danych osobowych.
 2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Klient ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
  2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Klienta.

§ 7

 1. Camport przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, rozwiązania sprawy przedstawionej przez Użytkownika Camportw trakcie kontaktu, w celu marketingowym polegającym na promocji Camport, jego usług oraz Portalu, realizacji umów o świadczenie usług turystycznych zawartych za pośrednictwem Portalu oraz umowy o założenie konta w Portalu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.

§ 8

 1. Dane osobowe przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przetwarzane będą przez czas trwania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu założenia konta albo złożenia rezerwacji i zawarcia umowy o świadczenie usługi turystycznej oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń oraz do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Camport lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Camport będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

 § 9

Camport stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 § 10

 1. Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z Camport w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.
 2. Użytkownik nie ma możliwości założenia konta w Portalu lub zawarcia w jego ramach umowy o świadczenie usług turystycznych w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu.

§ 11

 1. Camport wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Camport.
 1. Camport przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Portalu;
  4. marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Portalu i Camport na innych stronach internetowych,
  5. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Camport przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu.

§ 12

 1. Camport informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Camport wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Camport poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 13

Camport informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 14

 1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
 2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na jej serwerach.
 3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

 § 15

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Camport Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: support@camport.pl
 2. Polityka znajduje się na stronie www.camport.pl oraz w siedzibie Camport.