Zadzwoń 792777771 pon.-pt.: 800-1600
Administratorem Twoich danych jest Anna Madajska prowadząca działalność gospodarcząpod firmą Camport Anna Madajska KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych

ubezpieczenie kosztów rezygnacji

Warunki rezygnacji

Warunki rezygnacji

Z myślą o Twoim bezpieczeństwie stworzyliśmy specjalne warunki rezygnacji. Daje Ci to gwarancję spokoju i bezpieczeństwa w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń, uniemożliwiających uczestnictwo Twojego dziecka w imprezie turystycznej organizowanej przez firmę Camport.
Asekuracja Camport obejmuje wyłącznie nieszczęśliwe wypadki, które są rozpatrywane do zwrotu 100% poniesionych kosztów.
Przypadki kwalifikujące się do zwrotów kosztów
➢ Choroba uniemożliwiająca udział w obozie
➢ Kontuzja
➢ Pobyt w szpitalu
➢ Pogrzeb
➢ Utrata pracy przez rodzica
➢ Inne (Przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie i na jego podstawie określony procent zwrotu kosztów)

Obowiązki w razie szkody
W przypadku konieczności rezygnacji z imprezy turystycznej, rodzic jest zobowiązany zgłosić w ciągu 48 godzin od zdarzenia, rezygnację z imprezy. Niedotrzymanie terminu może spowodować ograniczenie świadczenia do kwoty kosztów rezygnacji.
Rodzic zobowiązany jest do złożenia rezygnacji w Panleu Klienta w zakładce -> Warunki rezygnacji, w terminie 7 dni od zdarzenia wykluczającego udział w imprezie turystycznej. W razie zaniedbania tego obowiązku organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia świadczenia na rzecz klienta.

Zgłoszenie roszczenia
Do zgłoszenia roszczenia dotyczącego wypłaty zwrotu kosztów poniesionych, klient zobowiązany jest do przedstawienia wszelkich dokumentów niezbędnych do oceny zasadności rezygnacji i związanych z tym roszczeń do poniesionych kosztów za imprezę turystyczną. Dokument poświadczający brak możliwości udziału w obozie należy załączyć jako plik podczas składania rezygnacji w Panelu. Jeżeli podczas składania rezygnacji, klient nie posiada dokumentacji do załączania, może ją dołączyć do rezygnacji w Panelu w ciągu 48 godzin od momentu złożenia rezygnacji.
Oryginały dokumentów niezbędnych do dostarczenia:

  1. Dokumentacja lekarska
  2. Zaświadczenie z zakładu pracy o rezygnacji/zwolnieniu

Przypadki nie kwalifikujące się do zwrotu 100% kosztów:

➢ Dziecko nie chce jechać
➢ Zmiana urlopu rodzica
➢ Zmiana planów wakacyjnych
➢ Jedzie na inny wyjazd
➢ Brak powodu
➢ Rezygnacja kolegi/koleżanki
➢ Złe oceny

Rezygnacja z obozu
Klient może zrezygnować z Wypoczynku przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja w wypoczynku także wymaga złożenia rezygnacji przez Panel Klienta.
Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej na rzecz Camport kwoty po potrąceniu rzeczywiście poniesionych przez Camport kosztów. Kształtuje się to w następujący sposób:
Rezygnacja:
❖ Do 50 dni przed dniem wyjazdu – 30%
❖ Od 49 do 35 dni przed dniem wyjazdu – 40%
❖ Od 34 do 20 dni przed dniem wyjazdu – 60%
❖ Na 20 dni przed dniem wyjazdu lub później – 70-100%

W przypadku, gdy wpłacona przez Klienta kwota nie pokrywa rzeczywiście poniesionych przez Camport kosztów, Camport uprawniony jest do dochodzenia różnicy od Klienta.