Zamek Gryf

  • Dolnośląskie
  • Gryfów Śląski
  • Klasy I-III
  • Klasy IV-VII
  • Gimnazjum II-III
  • Szkoły Średnie
  • Muzea
  • Twierdze
  • Zamki
  • 1 dzień

Zamek wybudował w XIII wieku książę głogowski Konrad na miejscu dawnego grodu Bobrzan[2]. Do końca XIV wieku znajdował się w rękach książąt świdnickich, później króla czeskiego Wacława IV[2]. W 1419 roku stał się własnością rodu Schaffgotschów i pozostał w ich rękach do 1798 roku[2]. W XVI i XVII wieku był powiększany i umacniany, między innymi poprzez dodawanie attyk do zamku górnego oraz rozbudowę zamku dolnego i bramy wjazdowej[2]. Dwukrotnie był oblegany przez Szwedów, w 1639 roku zamek obronił się, lecz zdobyto go 1645 roku. Sto lat później w 1745 roku zajęły go wojska pruskie, a w roku 1778 był już silną twierdzą[2]. W 1799 roku został częściowo rozebrany na materiał do budowy folwarku usytuowanego poniżej zamku[2]. Od tego czasu pozostaje w ruinie. Obecnie zamek jest własnością prywatną.CENA ZA OSOBĘ

50-59 os.
48zł
40-49 os.
55zł
30-39 os.
68zł
25-29 os.
77zł
CENA ZAWIERA: usługę przewodników, bilety wstępu, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, serwis SMS, fotorelację.