Jestem zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadam nr NIP: 9471961726. 

Jak możesz się z nami skontaktować? 

listownie: ul. Gdańska 141 lok. 86, 90-536 Łódź, 
e-mailem na adres: camcast@camport.pl 

Jakie masz prawa? 

  1. dostępu do Twoich danych, 

  1. ich poprawiania, 

  1. żądania ich usunięcia, 

  1. ograniczenia przetwarzania, 

  1. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi? 
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 

W celu przekazania Ci informacji marketingowej o możliwości dołączenia do CamCast.  

Czy musisz podawać nam swoje dane? 
Jest to dobrowolne, natomiast bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli wysłać Ci informacyjnego maila.  

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 
1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia. 
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przekazaniem Ci informacji o naszym nowym projekcie CamCast w ramach prowadzonego przez nas marketingu. 

2. Z uwagi na fakt, że wyraziłeś zgodę  na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

Komu przekażemy Twoje dane? 

Dostawcom narzędzi do: 

a. analityki ruchu na stronie 

b. prowadzenia marketingu, 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Przez czas prowadzenia działań marketingowych w ramach CamCast przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

Transfer danych poza EOG 

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia i systemy IT (np. pakiet Office dostarczany przez Microsoft Corporation) Twoje dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, wówczas, przekazanie danych osobowych nastąpi na podstawie prawnej przewidzianej w RODO.  W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zabezpieczeń stosowanych przy konkretnym transferze danych, możesz się nami skontaktować. 

 

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu? 
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane: 

  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać; 

  1. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.