Zamek Tarnowice Stare

 • Śląskie
 • Tarnowskie Góry
 • Klasy I-III
 • Klasy IV-VII
 • Gimnazjum II-III
 • Szkoły Średnie
 • Domy
 • Pałace
 • Twierdze
 • Zamki
 • 1 dzień

Pierwotną siedzibą tarnowickich panów dziedzicznych był prawdopodobnie nie do końca rozpoznany archeologicznie stożkowy gródek w Starych Tarnowicach.  Jak długo był on użytkowany, nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że niektórzy panowie dziedziczni, łączący dobra tarnowickie z repeckim rezydowali w swej siedzibie, znajdującej się w Reptach.

Sytuacja zmieniła się w II połowie XV wieku, kiedy to Repty wraz z Tarnowicami znalazły się w posiadaniu rodu Wrochemów, wywodzącego się z terenów księstwa bytomskiego. Udokumentowana genealogia rodu zaczyna się na przełomie XV i XVI wieku, od Kaspra Wrochema, którego krewnym był Piotr Wrochem, budowniczy tarnowickiego Zamku.

Ród Wrochemów wyniósł znaczne korzyści z prowadzonej na tych terenach działalności górniczej, tak że stał się znaczącym, zamożnym rodem. Z inicjatywy wspomnianego Piotra Wrochema, w latach 1520-1570, został zbudowany renesansowy zamek. Zachowany po dzień dzisiejszy stanowi jeden z najstarszych i najcenniejszych obiektów w skali regionu śląskiego.CENA ZA OSOBĘ

50-59 os.
53zł
40-49 os.
60zł
30-39 os.
73zł
25-29 os.
82zł
CENA ZAWIERA: usługę przewodników, bilety wstępu, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, serwis SMS, fotorelację.