Centrum Kulturowo Archeologiczne

 • Świętokrzyskie
 • Nowa Słupia
 • Klasy I-III
 • Klasy IV-VII
 • Gimnazjum II-III
 • Szkoły Średnie
 • Grody
 • Muzea
 • Osady
 • Skanseny
 • Wioski
 • 1 dzień

Centrum Kulturowo-Archeologicznego to zaplecze dla tematycznych spotkań z różnymi aspektami rzemiosła, życia codziennego i duchowego społeczności zamieszkujących ziemie polskie w okresie rzymskim i lateńskim (okres w pradziejach Europy Środkowej i Zachodniej trwający od 400 p.n.e. do początku naszej ery.)
Centrum Kulturowo – Archeologiczne w Nowej Słupi jest obecnie jedynym tego typu obiektem w Polsce, a przypuszczalnie również w Europie, które powstało w sposób konsekwentny, gdzie kompleksowo prezentowana jest problematyka starożytnej metalurgii żelaza, w dodatku w jej szerokim kontekście kulturowym. Ważną cechą tego obiektu turystycznego w Nowej Słupi jest fakt, że wszystkie elementy powstałej osady posiadają odzwierciedlenie w źródłach i powstały w oparciu o wykopaliska archeologiczne z okresu wpływów imperium rzymskiego odkrytych na naszych terenach.CENA ZA OSOBĘ

50-59 os.
0zł
40-49 os.
0zł
30-39 os.
0zł
25-29 os.
0zł
CENA ZAWIERA: usługę przewodników, bilety wstępu, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, serwis SMS, fotorelację.