Ruiny Huty Józef

  • Świętokrzyskie
  • Samsonów
  • Klasy I-III
  • Klasy IV-VII
  • Gimnazjum II-III
  • Szkoły Średnie
  • Twierdze
  • Zakłady dawnych rzemiosł
  • 1 dzień

Stojące w centrum Samsonowa urokliwe ruiny to bynajmniej nie pozostałości pałacu czy zamku rycerskiego, ale… cenna pozostałość ważnego zakładu metalurgicznego Staropolskiego Zagłebia Przemysłowego – Huty – „Józef”, wybudowanej na przełomie lat 20-tych XIXw.

Jednak początki żelaznej historii Samsonowa a właściwie Klucza Samsonowskiego (jak w owych czasach nazywano administracyjne tereny przemysłowe Samsonowa należące do biskupów krakowskich) zaczęły się kilka wieków wcześniej. 

Miejscowe legendy opowiadają o rycerzu Bolesława Krzywoustego - herbu Topór, który z uwagi na niezwykłą siłę zwany był „Samsonem”. Ów rycerz Łukasz założył tu osadę (którą z biegiem lat od przydomku założyciela Samsonowem nazwano) i trudnił się w niej wyrobem żelaza z pozyskiwanych w okolicach rud. 
Wg źródeł historycznych w 1584r. działała tu nad rzeką Bobrzą kuźnica służąca do wytopu żelaza. Można zatem przypuszczać, że tradycje wytopu żelaza na tych ziemiach rzeczywiście zaczęły się znacznie wcześniej.
W "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" czytamy, że „…Włoski przemysłowiec Jan Caccio zaprowadził bergamskie dymarki w dobrach królewskich Samsonów i wystawił piec w 1598r.” Był to pierwszy piec w którym wytapiano żelazo w postaci płynnej surówki. W Kluczu Samsonowskim (obejmujacym tereny doliny rzeki Bobrzy) Cacciowie stworzyli dużą manofakturę obejmującą wiele wsi w której wytwarzano przede wszystkim na potrzeby wojska m.in. strzelby, pałasze i pancerze stalowe.

 CENA ZA OSOBĘ

50-59 os.
39zł
40-49 os.
46zł
30-39 os.
59zł
25-29 os.
68zł
CENA ZAWIERA: usługę przewodników, bilety wstępu, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, serwis SMS, fotorelację.